Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY MIỀN NAM – VINATEX
 •  Địa chỉ            : số 04, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM       
 •  MST                : 0313767685
 •  Điện thoại       : (84) 028 38 727 312 - Fax: (84) 028 38 727 315
 •  Email              : info@vinatexvsc.com
 •  Website          : www.vinatexvsc.com
 
★ Thông Tin Liên Hệ
 •  Ông                : Nguyễn Hùng Quý (Tổng Giám Đốc)
 •  Điện thoại       : 0918 117 977
 •  Email              : hungquy@vinatexvsc.com
 
★ Phòng Kế hoạch Thị Trường – Xuất Nhập Khẩu
 •  Ông                : Nguyễn Quang Hưng (Giám Đốc Điều Hành)
 •  Điện thoại       : (84) 028 3872 73 14
 •  Email              : quanghung@vinatexvsc.com
   
 •  Bà                   : Hà Thị Thu Hường (Trưởng Phòng)
 •  Điện thoại       : (84) 028 3872 73 12
 •  Email              : thuhuong@vinatexvsc.com
   
 •  Bà                   : Hồ Thị Thu Ngà (Phó Phòng)
 •  Điện thoại       : (84) 028 3872 84 20
 •  Email              : thunga@vinatexvsc.com
   
 •  Ông                 : Nguyễn Văn Tuyển (Phó Phòng)
 •  Điện thoại        : (84) 0909 317 296
 •  Email               : vantuyen@vinatexvsc.com
   
 •  Ông                 : Nguyễn Minh Trường (Trưởng Nhóm Kinh Doanh 1)
 •  Điện thoại        : (84) 093 7826613
 •  Email               : nguyenben@vinatexvsc.com
   
 •  Bà                    : Nguyễn Thị Luu Luyến (Trởng Nhóm Kinh Doanh 2)
 •  Điện thoại        : (84) 0387 595 423
 •  Email               : luuluyennguyen@vinatexvsc.com
 
★ Phòng Kế toán Tài Chính
 •  Ông                 : Thân Thành Tuế (Phó Tổng Giám Đốc Kiêm Kế Toán Trưởng)
 •  Điện thoại        : (84) 028 3872 82 55
 •  Email               : tuett@vinatexvsc.com
 
★ Phòng Hành chính Nhân Sự
 •  Bà                   : Nguyễn Thị Thanh Loan (Trưởng Phòng Hành Chánh)
 •  Điện thoại        : (84) 090 8611400
 •  Email               : loanntt@vinatexvsc.com
   
 •  Ông                 : Võ Văn Hiệp (Trưởng Phòng Nhân Sự)
 •  Điện thoại        : (84) 028 3872 77 67
 •  Email               : hiep.vo@vinatexvsc.com