Dự án đầu tư

Hiện nay Tổng công ty đang đầu tư xây dựng dự án nhà máy May - Sợi tại xã thôn Tam Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Dự  án có tổng diện tích 10 ha và tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng.

  •   Nhà máy May quy mô trên 2.000 lao động và tổng mức đầu tư 246,22 tỷ đồng.
  •   Nhà máy Sợi quy mô trên 260 lao động và tổng mức đầu tư 550,2 tỷ đồng.