Thị trường trong nước

Đánh giá xưởng


Chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra. Chính vì thế, VSC được khách hàng đánh giá qua các tiêu chí chứng nhận trong nước và quốc tế. Một số tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm xã hội, chất lượng và an ninh: 

• C-TPat, FCCA, GMP, GRS, OCS, PVH, SCAN, SLCP, SMETA, WRAP (Worldwide Responsible Accedited Production)

• ASICS, COSTCO, DECATHLON, JCP, KOLH'S, NEXT, PRIMARK, PUMA, TARGET, WALMART, ZARA