Image of events

Hình ảnh văn phòng VSC

Hình ảnh văn phòng VSC

 Team building office block VSC ( 9-10/6/2018)

Team building office block VSC ( 9-10/6/2018)

Lễ khánh thành nhà máy May Vinatex Bạc Liêu

Lễ khánh thành nhà máy May Vinatex Bạc Liêu