Photos factory

Nhà máy May Vinatex Cần Thơ

Nhà máy May Vinatex Cần Thơ

Factory VINATEX Bac Lieu

Factory VINATEX Bac Lieu